طلاب مدرسه علوم دینی روستای خانقاه از دهه 60 به بعد به روایت تصویر

جمعی از اهالی روستای خانقاه وطلاب مدرسه علوم دینی دریک گردش گروهی

رفاقت،صمیمیت وتعامل جوانان روستای خانقاه بااهالی حجره دراین تصاویر به خوبی روشن است.

 

آقایان جوادمیری-تحسین زاده ورحیم فتاحی درمیان طلاب مشاهده می شوند.

 


و یادی از مرحوم کاک ستارخانی

ازراست به چپ:ماموستا عمر حسین زاده-حاج محمدرشیدشریفی-مرحوم شهید کاک ستارخانی(خوانی)-کاک شریف-این عکس دقیقا یک روز قبل ازشهیدشدن کاک ستاروبمباران شهرپاوه درسال 67 گرفته شده است.

/ 0 نظر / 16 بازدید