نمونه هایی از مکاتبات علما با ماموستا سیدحسین مسعودی خانقاهی امام جمعه سابق اهل

نمونه ای از دست خط شیخ حسام الدین علی نقشبندی واشاره ایشان درعزیمت ماموستا سیدحسین مسعودی خانقاهی به روستای دوریسان جهت ترویج آداب وتبلیغ واحکام وامامت ومواعظ


 

دست خط ملا محی الدین صالحی دولت آبادی

باتشکرفراوان ازکاک سیدسلام مسعودی

/ 0 نظر / 20 بازدید