# طلاب_مدرسه_علوم_دینی_روستای_خانقاه_از_دهه_60_به_بع

طلاب مدرسه علوم دینی روستای خانقاه از دهه 60 به بعد به روایت تصویر

جمعی از اهالی روستای خانقاه وطلاب مدرسه علوم دینی دریک گردش گروهی رفاقت،صمیمیت وتعامل جوانان روستای خانقاه بااهالی حجره دراین تصاویر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید